BygningsTjek

Find de oplysninger, vi har på den bygning, du er interesseret i, før du giver tilbud eller udfører servicebesøg.

Find bygning

Søg på adressen
Lyst til at se et eksempel?
Lindholmvej 2, 8200 Aarhus N

I BygningsTjek får du overblik over:

  • Fakta om bygningen
  • Varmeforbrug

 

Mængden af tilgængelige bygningsinformationer afhænger af bygningstype og anvendelse

Værktøjet BygningsTjek er udviklet til en enkelt opslag af oplysninger, der er offentligt tilgængelige for bygninger i Danmark. Vi henter data fra BBR, DMI og Bygningshubben.

I varmeselskabet Kredsløbs område i Aarhus Kommune kan der hentes data fra fjernaflæste fjernvarmemålere for en række bygninger, hvor ejerne har givet tilladelse til offentliggørelsen. For øvrige bygninger i Danmark er der udviklet en beregner til at regne graddagekorrigeret årsforbrug ud fra aflæsning (min. 10 måneder) og hente benchmarks for etagebygninger.