flere-faglaerte-kvinder

Flere faglærte kvinder

Vores brancher oplever lige nu mangel på arbejdskraft. Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder vi i vores tværfaglige projekt ’Flere faglærte kvinder’ på en række løsninger til at afhjælpe dette, både med fokus på at få flere kvinder til at søge mod brancherne og klargøre virksomhederne til dette, så de ikke kun rekrutterer fra halvdelen af befolkningen.

Her på siden kan du læse om de indsatser og initiativer, vi har for at imødekomme manglen på kvinder i brancherne, læse artikler om emnet samt finde inspiration til, hvordan din virksomhed kan komme i gang med eller forsætte jeres arbejde med at rekruttere og fastholde kvinder i branchen.

Artikler

Forsøgs- og udviklingsinitiativer til at fremme ligestilling i virksomheden

Det er gennem Ligebehandlingsloven muligt at søge om initiativer til at fremme ligestilling.
Dette kan give arbejdsgiver muligheden for at iværksætte forsøgs- og udviklingsinitiativer for en periode på indtil to år for at tiltrække det underrepræsenterede køn. For at iværksætte et sådant initiativ er det en forudsætning, at det ene køn er repræsenteret med 25 % eller derunder på området, og at det underrepræsenterede køn ikke ved ansættelse har en fortrinsstilling.

Initiativer kan eksempelvis være aktiviteter, projekter og kurser, der har til hensigt at udvikle metoder eller erhverve nye erfaringer i arbejdet med kønsligestilling. Det bør så vidt muligt være en opsamling af erfaringer og evaluering af resultaterne.

Et eksempel på initiativ til at fremme ligestilling inden for eksempelvis uddannelse, kan være mentorordninger, hvor nye lærlinge tilknyttes en udlært af samme køn.

Vi vil anbefale, at I kontakter os hvis ovenstående kunne være interessant for jeres virksomhed. Kontakt advokatfuldmægtig Katrine Bruun på mail kbr@tekniq.dk
kvindelig-medarbejder

Vil du vide mere om projekt "Flere faglærte kvinder"?

Kontakt os på enten mail eller telefonisk.
Så sørger vi for at hjælpe dig godt videre.
Telefon: +45 43 43 60 00
Mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 16:00
Fredag fra kl. 8:00 til 15:00.