Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsgiveren er altid forpligtiget til at sikre, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted, uanset virksomhedens størrelse og opgaver.
Samtidig vokser kravene til, at virksomhederne skal kunne dokumentere et godt arbejdsmiljø fx ved at arbejde med FN's verdensmål.

Relevante artikler

Ofte stillede spørgsmål

Skal vi udarbejde kemisk risikovurdering for alle stoffer i virksomheden?

Der skal udarbejdes kemisk risikovurdering for alle farlige stoffer i virksomheden. Tjek produkternes faremærker for at afgøre om de er farligt.

Læs mere om kemisk risikovurdering på Arbejdstilsynets hjemmeside her

Kan den 11 timers hvileperiode for medarbejdere på rådighedsvagt nedsættes?

Hvileperioden kan kun nedsættes til max. 8 timer for visse typer af arbejde, der primært omhandler opretholdelse af vigtig forsyning og produktion.

Læs mere her

Hvordan udarbejder vi en APV?

APV’en skal udarbejdes i samarbejde med de ansatte og skal vurdere alle jeres arbejdsopgaver. I bestemmer selv metoden og de værktøjer, I bruger.

Prøv Arbejdstilsynets APV-værktøj her

Hvorfor har vi fået en bøde fra Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet kan vælge at give en bøde hvis et arbejdsmiljøforhold har være varetaget med fare for medarbejderne. Bødestørrelsen er fastlagt i lovgivningen og beregnes ud fra farligheden af det forhold, der er fundet og størrelsen af virksomheden.

Kan vi klage over et påbud fra Arbejdstilsynet?

Ja, hvis virksomheden mener, at påbuddet er urimeligt i forhold til de konkrete forhold, kan du klage.

Læs mere her

Hvordan anmelder vi en arbejdsulykke?

Arbejdsulykker skal anmeldes, hvis den tilskadekomne har fravær i 1 dag ud over tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske via virk.dk.

Læs mere om ulykker og arbejdslidelser her

Vi har fundet asbest, hvad gør vi?

I skal stoppe arbejdet og informere bygherren om asbesten. Inden I fortsætter arbejdet, skal I lave en risikovurdering for arbejdet og indføre passende forholdsregler. Hvis medarbejderne har været udsat for asbest, skal der føres protokol over dette.

Læs mere her

Har du spørgsmål om arbejdsmiljø og arbejdsskader?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
Så sørger vi for at hjælpe dig godt videre.
Telefon: 43 43 60 00
Mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 16:00
Fredag fra kl. 8:00 til 15:00.