import

Eksport og international vækst

Har din virksomhed ambitioner om at nå ud til internationale markeder, så hjælper TEKNIQ Arbejdsgiverne dig med at få inspiration, en grundlæggende viden og adgang til et bredt netværk af samarbejdspartnere, der kan hjælpe dig med en god start på nye markeder. Det gælder både vareeksport, udstationeringer og salg af serviceydelser over grænserne.

Har du spørgsmål om eksport og international vækst?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
Så sørger vi for at hjælpe dig godt videre.
Telefon: 43 43 60 00
Mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 16:00
Fredag fra kl. 8:00 til 15:00.

Læs mere om eksport

Handl på EU’s indre marked

Med EU’s indre marked kan du som udgangspunkt handle frit med varer i EU/EØS, hvis de er omfattet af fælles regler og standarder, omfattet af princippet om gensidig anerkendelse af producenten eller importøren.

Læs mere om regler for handel i EU hos Erhvervsstyrelsen.

Se EU’s frihandelsaftaler

Når du eksporterer til et ikke-EU-land, hvor EU har etableret en handelsaftale, åbner det op for potentielle fordele for dig som eksportør. Disse handelsaftaler muliggør ofte reduktion eller komplet fjernelse af toldsatser for importøren af dine varer. Dog er det afgørende, at dine varer opfylder de specifikke krav, der er fastlagt i den pågældende aftale, før de kan nyde godt af nedsatte toldsatser.

Tjek om EU har en frihandelsaftale med det land, du eksporterer til her.

Få styr på Eksportkontrol

Eksportkontrol skal sikre, at varer, produkter og teknologier, der potentielt set kan være farlige, ikke falder i de forkerte hænder.

Få et overblik over regler om eksportkontrol og overblikket over EU’s sanktionsliste hos Erhvervsstyrelsen

Tjek toldsatsen for din vare

Med EU’s værktøj Acces2Markets kan du hurtigt tjekke, hvad toldsatsen er for den vare og det land, du vil eksportere til. Hvis toldsatsen er 0 %, er der ikke grund til at anvende en handelsaftale.

Læs mere om Acces2Markets, og hvordan du bruger værktøjet her