udbud

Udbud og konkurrence

Få overblik over de vigtigste bestemmelser i udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, tilbudsloven og konkurrenceloven. Læs også om tærskelværdier og få adgang til serviceattester og andre dokumenter.