El-sikkerhed

Få et samlet overblik over love og bekendtgørelser i forbindelse med el-sikkerhed.
Arbejde under spænding (L-AUS)
Når man skal udføre arbejde på eltavler og elinstallationer under spænding, skal man følge DS/EN 50110-1 -Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg.
Batterianlæg i private husstande
Vejledninger til installation og brug af batterianlæg, som opsættes alene eller i forbindelse med solcelleanlæg.
Byggesagsdokumentation
TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet skabeloner til at dokumentere de udførte installationer. Dokumentationen kan bruges af bygherre ved færdigmelding til kommunen i henhold til Bygningsreglementet (BR18).
ECM - elektronisk sameksistens
Elektriske apparater kan påvirke hinanden. EMC handler om elektriske apparater og deres omgivelser.
Eftersyn af el-installationer
Der findes fire forskellige eftersynsordninger, der skal efterprøve om elinstallationer er sikre i deres udførelse, funktionsduelige, tidssvarede og lovlige.
Elektriske installationer på maskiner
Maskiner og elektriske redskaber er en central del af arbejdslivet for installatører. Reglerne er reguleret i maskindirektivet.
El-termografering
El-termografering er en effektiv metode til at forebygge utilsigtede strømafbrydelser og følgeskader på el-tavler og -installationer.
Installationer i eksplosionsfarlig atmosfære
I områder med eksplosiv atmosfære skal der foretages en klassificering. Virksomheden og/eller installationsejeren har ansvaret for at klassificere eksplosionsfarlige områder.
Tele- og datainstallationer
Tele- og datainstallationer er omdrejningspunktet i enhver teknisk installation, og et område i konstant udvikling.