Risikovurdering

En af de vigtigste forudsætninger for CE-mærkning af maskinen er fabrikantens risikovurdering.