Bygningspuljen

Bygningspuljen

Bygningspuljen er målrettet helårsbeboelse og omfatter bl.a. skrotning af olie- og gasfyr, installation af mekanisk ventilation og forbedringer af bygningers klimaskærm.

Tilskud gives til bl.a.:
  • Konvertering væk fra oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller elvarme til luft/vand varmepumpe eller jordvarme tilsluttet vandbårent radiatorsystem.
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding.
  • Efterisolering af bygningens klimaskærm.
Tilskud til varmepumpe gives kun, hvis bygningen ligger i et område, der ikke er udlagt til fjernvarme. Se på kort.plandata.dk. Søg under ”Varmeforsyning, vedtaget”.

Varmepumper skal være energimærket A++ eller A+++ ved 55⁰ C.

Det er ikke muligt at kombinere tilskud fra bygningspuljen med andre offentlige støtteordninger, fx boligjob eller tilskud fra energiselskabernes energispareindsats.

Fra 1. april 2021 bliver det en betingelse for tilskud, at varmepumpen installeres af en VE-godkendt virksomhed. Læs mere om, hvordan virksomheden bliver VE-godkendt her.

For et hus på 130 m2 vil tilskudsstørrelserne udgøre:
  • Luft/vand varmepumpe: 26-28.000 kr.
  • Jordvarme: 30-35.000 kr.
  • Balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding: 19.000 kr.
  • Tilskud til øvrige typer energiforbedringer beregnes individuelt

Det er bygningsejeren selv, der skal ansøge om tilskud på www.sparenergi.dk/tilskud. I ansøgningssystemet har bygningsejeren dog mulighed for at invitere en til at hjælpe sig med ansøgningen. Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang.

Energistyrelsen angiver sagsbehandlingstiden som et par uger.

Se Energistyrelsens vejledning til ansøgningssystemet her.

Det er muligt at læse reglerne for tilskudsordningen i BEK nr. 1467.

Energistyrelsen har udviklet en simpel beregner, der kan give jeres kunder en fornemmelse af, hvor meget de har mulighed for at få i tilskud fra puljen. Prøv selv beregneren.

Nedenfor ses udvalgte tilskud fra Energistyrelsens udkast til regler:

Tilskud til energiforbedringstiltag vedr. bygningens forsyning jf. § 4, stk. 1, nr. 2.

Tilskud til konvertering til luft-til-væske varmepumpe

Enhedsareal til  beboelse  Tilskud,
luft-til-væske
varmepumpe, A++
(pr. stk.)                          
Tilskud,
luft-til-væske
varmepumpe, A+++
(pr. stk.)                             
 Under 75 m2

 22.000   26.000 
 75 - 100 m2  

 22.000   26.000 
 101 - 150 m2   
   
 24.000   28.000 
 151 - 200 m2   
    
 26.000   31.000 
 201 - 250 m2   
    
 28.000   33.000 
 251 - 300 m2   
    
 30.000   36.000 
 Over 300 m2 
     
 31.000   37.000 

Tilskud til konvertering til jord-til-væske varmepumpe

Enhedsareal til beboelse Markedspris, 
jord-til-væske 
varmepumpe 
(pr. stk.)

Tilskud, 
jord-til-væske 
varmepumpe, A++ 
(pr. stk.)
Tilskud, 
jord-til-væske 
varmepumpe, A+++ 
(pr. stk.)
 Under 75 m2

 109.000   28.000   33.000 
 75 - 100 m2  

 111.000   28.000   33.000 
 101 - 150 m2   
      
 118.000   30.000   35.000 
 151 - 200 m2   
   
 127.000   32.000   38.000 
 201 - 250 m2         137.000   35.000   41.000 
 251 - 300 m2   
   
 146.000   37.000   44.000 
 Over 300 m2

 151.000   38.000   45.000 

Tilskud til energiforbedringstiltag vedr. bygningens drift jf. § 4, stk. 1, nr. 3.

Tilskud til etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvindning, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, libra a

For bygninger med BBR - kode 110 - 132

Ventileret areal             Tilskud
(pr. anlæg)     
    
 Under 100 m2

 17.000                                                                             
 101- 150 m2    

 19.000 
 151 - 200 m2    

 23.000 
 201 - 250 m2    

 26.000 
 Over 250 m2    

 28.000 Senest opdateret 02-12-2020

Kontakt TEKNIQ

Spørgsmål til ansøgning

Kontakt Energistyrelsen

troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

7741 1538

trh@tekniq.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.