Bygningspuljen

Bygningspuljen

Bygningspuljen er målrettet helårsbeboelse og omfatter bl.a. skrotning af olie- og gasfyr, installation af mekanisk ventilation og forbedringer af bygningers klimaskærm.

Bygningspuljen forventes at åbne for ansøgninger om tilskud til august.


Nedenfor er gengivet de regler, der trådte i kraft 26. marts, og som indtil videre er gældende.

Tilskud gives til bl.a.:

  • Konvertering væk fra oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller elvarme til luft/vand varmepumpe eller jordvarme tilsluttet vandbårent radiatorsystem.
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding.
  • Etablering af vandbårent radiatorsystem.
  • Efterisolering af bygningens klimaskærm.

Energistyrelsen forventer, at der bliver tre ansøgningsrunder pr. år. En i marts, en i august og en i oktober/november.

Det er ikke muligt at kombinere tilskud fra bygningspuljen med andre offentlige støtteordninger, fx boligjob eller tilskud fra energiselskabernes energispareindsats.

For et hus på 130 m2 vil tilskudsstørrelserne udgøre:

  • Luft/vand varmepumpe: 21-26.000 kr.
  • Jordvarme: 27-32.000 kr.
  • Balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding: 14.000 kr.
  • Konvertering til vandbårent radiatoranlæg: 14.300 kr.
Tilskud til øvrige typer energiforbedringer beregnes individuelt.

Krav
Tilskud til varmepumpe gives kun, hvis bygningen ligger i et område, der ikke er udlagt til fjernvarme. Se på kort.plandata.dk. Søg under ”Varmeforsyning, vedtaget”.

Varmepumper skal være energimærket A++ eller A+++ ved 55⁰ C.

Fra 1. april 2021 bliver det en betingelse for tilskud, at varmepumpen installeres af en VE-godkendt virksomhed. Læs mere om, hvordan virksomheden bliver VE-godkendt her.

Der skal foreligge et gyldigt energimærke med startdato for mærkningen fra 1. oktober 2012 eller senere,  hvis der søges om tilskud til andet eller mere end konvertering til varmepumpe. Der skal fx foreligge et energimærke, hvis man installerer varmepumpe og etablerer et vandbårent radiatorsystem på samme tid.

Ansøgning
Det er bygningsejeren selv, der skal ansøge om tilskud på www.sparenergi.dk/tilskud. I ansøgningssystemet har bygningsejeren dog mulighed for at invitere en til at hjælpe sig med ansøgningen. Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang.

Energistyrelsen angiver sagsbehandlingstiden som et par uger.

Se Energistyrelsens vejledning til ansøgningssystemet her.

Det er muligt at læse udkastet til reglerne for tilskudsordningen på høringsportalen.dk.

Energistyrelsen har udviklet en simpel beregner, der kan give jeres kunder en fornemmelse af, hvor meget de har mulighed for at få i tilskud fra puljen. Prøv selv beregneren.

Nedenfor ses udvalgte tilskud fra Energistyrelsens udkast til regler:

Tilskud til energiforbedringstiltag vedr. bygningens forsyning

Tilskud til konvertering til luft-til-væske varmepumpe

Enhedsareal til beboelse  Tilskud,
luft-til-væske
varmepumpe, A++
(pr. stk.)                          
Tilskud,
luft-til-væske
varmepumpe, A+++
(pr. stk.)                             
 Under 75 m2

 19.000   23.000 
 75 - 100 m2  

 20.000   24.000 
 101 - 150 m2   
   
 21.000   26.000 
 151 - 200 m2   
    
 23.000   28.000 
 201 - 250 m2   
    
 25.000   31.000 
 251 - 300 m2   
    
 27.000   33.000 
 Over 300 m2 
     
 28.000   34.000 

Tilskud til konvertering til jord-til-væske varmepumpe

Enhedsareal til beboelse Markedspris, 
jord-til-væske 
varmepumpe 
(pr. stk.)

Tilskud, 
jord-til-væske 
varmepumpe, A++ 
(pr. stk.)
Tilskud, 
jord-til-væske 
varmepumpe, A+++ 
(pr. stk.)
 Under 75 m2

 109.000   25.000   30.000 
 75 - 100 m2  

 111.000   25.000   31.000 
 101 - 150 m2   
      
 118.000   27.000   32.000 
 151 - 200 m2   
   
 127.000   29.000   35.000 
 201 - 250 m2         137.000   31.000   38.000 
 251 - 300 m2   
   
 146.000   33.000   40.000 
 Over 300 m2

 151.000   34.000   42.000 

Tilskud til energiforbedringstiltag vedr. bygningens drift 

Tilskud til etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, litra a

For bygninger med BBR - kode 110 - 132

Ventileret areal             Markedspris, etablering af
balanceret mekanisk ventilation
med varmegenvinding
 
Tilskud
(pr. anlæg) 
 Under 100 m2

 57.000  13.000                             
 101- 150 m2    

 63.000  14.000 
 151 - 200 m2    

 75.000  17.000 
 201 - 250 m2    

 87.000  20.000 
 Over 250 m2    

 93.000  21.000 

Tilskud for konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Markedspris kr/m2                                 
Tilskudssats pr. m2                                   
450

 110


Senest opdateret 06-05-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.