Erhvervspuljen

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder.

Puljen målrettes:

 • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi
 • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el
 • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer

Ansøgningsrunder i 2021

 • 18. januar - 1. februar kl. 12.00
 • 15. marts - 29. marts kl. 12.00
 • 18. maj - 1. juni kl. 12.00
 • 17. august - 14. september kl. 12.00

Tilskud gives til blandt andet:

 • Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling
 • Miljøgodkendelse
 • Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
 • Entreprenørydelser og installation

Ordningen administreres af Energistyrelsen. Der kan maksimalt ydes tilskud på syv øre per kilowatt-timer pr. år over tiltagets levetid. Det svarer ifølge Energistyrelsen til:

 

Støtteniveau (øre/kWh pr. år over levetiden) 
 3,5  4,5  5,5  6,2  7
Levetid
(år)

 2   6,6 8,49 10,37  11,69  13,2 
 4 12,7 16,33 19,96 22,51 25,41
 5 15,58 20,03 24,49 27,6 31,16
 8 23,56 30,3 37,03 41,74 47,13
10 28,39 36,5 44,61 50,29 56,78
 12 32,85 42,23 51,62  58,19 65,7
Tal i hvide felter er første års besparelse i øre/kWh, når der tages højde for en diskontering på 4 %.

Tilskud skal ansøges af virksomheden på Energistyrelsens side. Adgang fås med ansøgervirksomhedens NemID. Det er dog muligt at oprette en sag og videresende til en virksomhed, - se mere om det i Energistyrelsens trin-for-trin guide til ansøgning.

Energistyrelsen har en hjemmeside med info til virksomheder om tilskudspuljen. Det er her muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev om Erhvervspuljen.

Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang. Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 15 millioner euro.

Energistyrelsen har standardløsninger med excel-ark for typiske projekter inden for belysning, komfortventilation og trykluft. Der er også en standardløsning-vejledning for brændselskedler.

Eksempel på beregning af besparelse og tilskud

Udskiftning af oliefyr med varmepumpe i erhvervsejendom

Årligt energiforbrug til opvarmning med oliefyr: 10.000 liter fyringsolie

Energiindhold i 1 liter fyringsolie = 0,845 kg per liter (fra datablad) *11,75 kWh per kg (standardforudsætning) = 9,92875 kWh per liter

Årligt energiforbrug til opvarmning med oliefyr: 10.000 liter fyringsolie * 9,92875 = 99287,5 kWh

Årligt energiforbrug til opvarmning med varmepumpe (her COP = 3): 33.095,83 kWh

Energibesparelse pr. år: 66.191,67 kWh

Anlæggets tilskudsmæssige levetid: 10 år (standardforudsætning)

Prioriteringsfaktor olie til elektricitet: 1,33 (standardforudsætning)

Tilskudssats: Maksimalt 7 øre per kWh pr. år  svarer til 56,78 øre per kWh i førsteårs-besparelse (se ovenstående tabel)

Maksimalt tilskud: 66.191,97 kWh energibesparelse per år * 0,5678 kr. per kWh = 37.583,63 kr.Senest opdateret 23-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.