Erhvervspuljen

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder.

Puljen målrettes:

  • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi
  • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el
  • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer

Erhvervsbesparelser.dk giver overblik

  • Medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne har mulighed for at benytte EnergySolutions portal til Erhvervspuljen. 
  • Portalen hjælper med at skabe overblik og gør administrationen i forbindelse med energispareprojekter, som støttes fra Erhvervspuljen lettere. Portalen anvendes lige fra ansøgning om tilskud i fase 1 til dokumentation og udbetaling af tilskud i fase 4 og kan bruges af både installatører, rådgivere og kunder.
  • Vigtigt: Erhvervsbesparelser.dk er ikke direkte tilknyttet Energistyrelsens ansøgningsportal, så efter udarbejdelsen af den enkelte fase skal dokumentationen indsendes til Energistyrelsen via portalen.

Tilskud gives til blandt andet:

  • Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling
  • Miljøgodkendelse
  • Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
  • Entreprenørydelser og installation

Ordningen administreres af Energistyrelsen. Der kan maksimalt ydes tilskud på syv øre per kilowatt-timer pr. år over tiltagets levetid. 

Der skal indhentes tilsagn, inden arbejdet går i gang. Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 15 millioner euro.

Ansøgningsrunder

Erhvervspuljen åbner for ansøgninger flere gange årligt. I 2021 løber sidste ansøgningsrunde 17. august – 14. september. Endelige datoer for næste ansøgningsrunder er ikke endeligt fastlagt af Energistyrelsen, men forventes at starte ultimo 2021 eller primo 2022.

Energistyrelsen har udarbejdet en række standardløsninger inden for belysning, komfortventilation og trykluft, varmeforsyning og brændselskedler. Se mere herom i linket til højre under Energistyrelsen.

Eksempel på beregning af besparelse og tilskud

Udskiftning af oliefyr med varmepumpe i erhvervsejendom

Årligt energiforbrug til opvarmning med oliefyr: 10.000 liter fyringsolie

Energiindhold i 1 liter fyringsolie = 0,845 kg per liter (fra datablad) *11,75 kWh per kg (standardforudsætning) = 9,92875 kWh per liter

Årligt energiforbrug til opvarmning med oliefyr: 10.000 liter fyringsolie * 9,92875 = 99287,5 kWh

Årligt energiforbrug til opvarmning med varmepumpe (her COP = 3): 33.095,83 kWh

Energibesparelse pr. år: 66.191,67 kWh

Anlæggets tilskudsmæssige levetid: 10 år (standardforudsætning)

Prioriteringsfaktor olie til elektricitet: 1,33 (standardforudsætning)

Tilskudssats: Maksimalt 7 øre per kWh pr. år  svarer til 56,78 øre per kWh i førsteårs-besparelse (se nedenstående tabel)

Maksimalt tilskud: 66.191,97 kWh energibesparelse per år * 0,5678 kr. per kWh = 37.583,63 kr

 

Støtteniveau (øre/kWh pr. år over levetiden) 
 3,5  4,5  5,5  6,2  7
Levetid
(år)

 2   6,6 8,49 10,37  11,69  13,2 
 4 12,7 16,33 19,96 22,51 25,41
 5 15,58 20,03 24,49 27,6 31,16
 8 23,56 30,3 37,03 41,74 47,13
10 28,39 36,5 44,61 50,29 56,78
 12 32,85 42,23  51,62  58,19 65,7
Tal i hvide felter er første års besparelse i øre/kWh, når der tages højde for en diskontering på 4 %.Senest opdateret 20-08-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.