Særregler om sygedagpengerefusion bortfalder pr. 1. juli 2021

Publiceret: 01. jul 2021