AUT EL-INST P DAHL JENSEN i København Ø

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Århusgade 80 kl.tv, 2100 København Ø
Phone
Tlf. +45 35260305
Email
peter@peterdahljensen.dk
CVR Number
CVR. nr. 81328528
Autorisationer
EFUL EL autorisation