DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S i Odense SØ

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Emil Neckelmanns Vej 15G, 5220 Odense SØ
Phone
Tlf. +45 61710443
Email
info@dansksprinklerteknik.dk
Website
www.dansksprinklerteknik.dk
CVR Number
CVR. nr. 33262124
Autorisationer
EFUL EL autorisation
VDVA VVS delautorisation