DG-Elservice A/S i København S

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Strandlodsvej 16, 2300 København S
Phone
Tlf. +45 38337072
Email
dan@dg-elservice.dk
CVR Number
CVR. nr. 29193282
Autorisationer
EFUL EL autorisation