DK EL i København N

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Ågade 128, 2.tv., 2200 København N
Phone
Tlf. +45 23841425
Email
danknudsen@webspeed.dk
CVR Number
CVR. nr. 27257267
Autorisationer
EFUL EL autorisation