Freddy's Smede & Maskinværksted i Herning

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Krøjgårdsvej 23, Gjellerup, 7400 Herning
Phone
Tlf. +45 97209013
Email
freddy.johansen@mail.dk
CVR Number
CVR. nr. 14352090