Kværndrup Smede- & Maskinforretning i Kværndrup

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Svendborgvej 67, 5772 Kværndrup
Phone
Tlf. +45 62271369
Email
poul.teinholt@mail.dk
CVR Number
CVR. nr. 12614195
Autorisationer
VFUL VVS autorisation