Mikael Tvistholm i Ringkøbing

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Sønderbyvej 19, Holmsland, 6950 Ringkøbing
Phone
Tlf. +45 96592414
Email
tvistholmvvs@hotmail.com
CVR Number
CVR. nr. 20804149
Autorisationer
VFUL VVS autorisation