Ventica i Værløse

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Bringevej 14, Jonstrup, 3500 Værløse
Phone
Tlf. +45 20924747
Email
vvs@ventica.dk
CVR Number
CVR. nr. 20946946
Autorisationer
VFUL VVS autorisation