Belysnings regler og projektering samt Test og Verificering, af færdige installationer