El-Installatørforeningen for Roskilde og Omegn inviterer til teatertur