Pligt til at udlevere underbilag?

Spørgeboks
Publiceret: 16. dec 2019
Spørgsmål besvaret af: Preben Meinecke-Søes, advokat, TEKNIQ Arbejdsgiverne
Stig