Tour de France påvirker driften

Spørgeboks
Publiceret: 23. maj 2022
Spørgsmål besvaret af: Cathrine Bondo Steel, advokatfulmægtig, TEKNIQ Arbejdsgiverne
Cathrine Bondo Steel
Foto: Lars Møller