Lene Julø Holmgaard

Lene Julø Holmgaard
Lene Julø Holmgaard
Regnskabsassistent
Telefon:
Telefon: 77 42 42 57
E-mail: ljh@tekniq.dk