Michael Degn Christensen

Michael Degn Christensen
Michael Degn Christensen
Presseansvarlig
Telefon:
Telefon: 77 42 42 27
E-mail: mdc@tekniq.dk