Temamøde: Status og next step i rammer og regler for grøn omstilling af opvarmningTEKNIQ Arbejdsgiverne og Intelligent Energi inviterer til fællesmøde om status og next step i den grønne omstilling af opvarmning. Ved en fælles drøftelse kan vi bidrage mest muligt til det igangværende arbejde.


Med regelændringer, politiske aftaler m.m. er vi kommet et skridt videre i den grønne omstilling af opvarmningen. Ved dette møde gør vi status for, hvor vi står i den teknologiske og regulatoriske udvikling med fokus på de temaer, der har særlig interesse for vores medlemmer, og hvor en fælles drøftelse kan bidrage til alles videre arbejde.

Vi har inviteret Teknologisk Institut til at give et indblik i og overblik over, hvad de kommende år byder på ift. udvikling af varmepumpeteknologier og kølemidler. Dette giver et afsæt for resten af dagen, hvor vi bl.a. sætter fokus på:

  • Nye vejledninger for samfundsøkonomi og projektbekendtgørelser.
  • Evaluering af F-gas-forordning med øje for den kommende revision og processen heromkring.
  • Mulig adgang til "overstyring" af varmepumper.
  • Uddannelseskrav til installatørerne.
  • Evaluering af VE-Godkendelsesordningen.
Vi inviterer til oplæg og debat face-to-face i Energiens Hus på Frederiksberg med mulighed for online-deltagelse (dog med forbehold for at teknikken vil samarbejde).

Foreløbigt program for dagen kan du se her: Program - Grøn omstilling af opvarmning

Tilmelding sker hos Dansk Energi/Intelligent Energi via af dette tilmeldingslink: Deltag i temamøde om grøn omstilling af opvarmning.

Dato

31. august 2021
kl. 10:00 - 15:30

Sidste tilmelding:
27. august 2021

Sidste afmeldingsdato:
30. august 2021

Mødearrangør

Dansk Energi, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Sted

Energiens Hus
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C
DK

Se på kort

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.