Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan TEKNIQ Arbejdsgiverne håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

TEKNIQ Arbejdsgiverne er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

TEKNIQ Arbejdsgiverne
Paul Bergsøes Vej 6 / Billedskærervej 17
2600 Glostrup / 5230 Odense M
Tlf. 4343 6000
E-mail: tekniq@tekniq.dk. Henvendelser vedrørende persondata skal rettes til følgende e-mail: persondata@tekniq.dk

Vi behandler følgende persondata:

Når du downloader og benytter applikationer udviklet af TEKNIQ Arbejdsgiverne fra enten Apple App Store eller Google Play

 • TEKNIQ Arbejdsgiverne-medlemsnummer
 • Alder
 • Køn
 • Formålet med behandlingen er drift og vedligeholdelse af applikationerne, herunder udarbejdelse af forbedringer/udvikling. Grundlaget for behandlingen TEKNIQ Arbejdsgivernes interesse i at tilbyde brugerne et driftssikkert og relevant værktøj samt udvikle nye funktioner. I den forbindelse anvender vi de indsamlede data til at føre statistik over brugen af applikationerne.
 • Oplysningerne modtages fra dig som bruger (TEKNIQ Arbejdsgiverne-medlemsnummeret) og den app-butik du anvender, dvs. Apple App Store eller Google Play, der videresender dit køn og din alder til os.
 • Oplysningerne behandles af medarbejderne i TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne foretager ikke overførsel af personoplysninger til lande uden for EU.
 • Dine data bliver opbevaret så længe du anvender applikationerne.

Når du tilmelder dig et kursus, som TEKNIQ Arbejdsgiverne udbyder behandles følgende personoplysninger

 • Navn samt adresse, e-mailadresse, telefonnummer på den virksomhed, du er ansat i.
 • Formålet med behandlingen er at udarbejde kursusmateriale og kursusbeviser. Grundlaget for behandlingen er aftalen med dig og en legitim interesse for os i at tilbyde vores medlemsvirksomheder kurser, som er fagligt relevante for deres medarbejdere. 
 • Personoplysningerne behandles af TEKNIQ Arbejdsgivernes Udviklingsafdeling og underviserne på de enkelte kurser, hvor du har tilmeldt dig.
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne foretager ikke overførsel af personoplysninger til lande uden for EU. Persontests behandles i UK.
 • Dine personoplysninger bliver slettet, når kurset er afholdt.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, cpr-nr., e-mailadresse, telefonnummer, profilfotografi, oplysninger om familierelationer, uddannelse og karakterer, medsendte skriftlige udtalelser og oplysninger om tidligere ansættelser. Medmindre du i din ansøgning har givet samtykke til at indhente udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, eller giver os samtykke under en evt. samtale til at indhente disse, behandler vi ikke sådanne oplysninger.
 • Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning i forhold til det til enhver tid værende rekrutterings- og personalebehov. Grundlaget for behandlingen vil være din ansøgning og dermed anmodningen om at behandle den.
 • Ansøgningen bliver behandlet af den ansvarlige for ansættelsen i den pågældende afdeling og direktionen.
 • Dine oplysninger bliver ikke videregivet til lande uden for EU. Eventuel persontest bliver behandlet i UK
 • Hvis vi ikke kan tilbyde dig en stilling, vil dine oplysninger bliver slettet 3 måneder efter, at vi har afsendt afslag, medmindre du har givet samtykke til at ansøgningen gemmes længere. 

Hvis du er ansat hos et af vores medlemmer, kan følgende oplysninger blive behandlet:

 • Navn, adresse, cpr-nr., e-mailadresse, telefonnummer, profilfoto-grafi, uddannelse, karakterer/beståede eksaminer, GPS-oplysninger, løn, kørekort, kontooplysninger, pensionsforhold, personlighedstest, personlige produktionstal, stilling, størrelse på sko og tøj, videoover-vågning, logning af IT-udstyr, ferie og andet fravær
 • Derudover kan vi behandle særlige kategorier af oplysninger i form af fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger, seksuel orientering/seksuelle forhold, straffedomme og lovovertrædelser
 • Formålet med behandlingen er at kunne yde vores medlemmer rådgivning i ansættelses- og arbejdsretlige spørgsmål, herunder førelse af fagretlige sager for vores medlemmer, hvor du – og evt. dit forbund – er modpart. Grundlaget for behandlingen er den retlige forpligtelse til behandling af faglige stridigheder i henhold til TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomster (herunder de tidligere TEKNIQ samt Arbejdsgivernes overenskomster) og den retlige interesse i varetagelsen af vores medlemmers interesser, herunder muligheden for imødegå ansættelsesretlige krav.
 • Vi videregiver oplysningerne til en eller flere af følgende interessenter i en fagretlig sagsbehandling:

- dit forbund
- Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1790 København V
- Afskedigelsesnævn, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K Ledernævnet
- Lønmodtagernes Garantifond, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød og
- Tvistighedsnævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

 • Vi har ikke nogen fast slettefrist for disse oplysninger, idet vi foretager en konkret vurdering i forhold til behovet for fortsat opbevaring. Vi lægger bl.a. vægt på stadet for en sag, herunder mulighederne for dit forbund til at føre sagen videre i Arbejdsretten, Tvistighedsnævnet eller ved faglig voldgift. Vi lægger også vægt på behovet for at kunne dokumentere konkret rådgivning over for vores medlemmer, såfremt der måtte opstå tvist om indholdet af vores rådgivning til vores medlemmer.

Hvis du benytter www.tekniq.dk og de underliggende sider:

TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside anvender cookies, og ved brug af www.tekniq.dk har du givet samtykke til, at vi lagrer cookies på din terminal.


En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser/terminal, når du besøger hjemmesiden. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookien gør det muligt at genkende din browser, den er lagret på, og kan indsamle informationer om, hvilke funktioner og sider brugeren anvender, og hvordan de bliver brugt.

Vi anvender to slags cookies:

Session cookies bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på hjemmesiden.

Google Analytics indsamler til brug for TEKNIQ Arbejdsgiverne informationer om trafikdata på hjemmesiden.

Den cookie, vi anvender, gør det ikke muligt at identificere, hvem brugeren af terminalen er, og cookien gør det således ikke muligt at finde frem til hverken dit navn, adresse eller anden personhenfør information.

Vi giver ikke dine oplysninger om brugen videre til nogen, men bruger dem udelukkende internt til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal kunne indsamle statistik over dit brug og ad-færd på hjemmesiden ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser. Klik på ”Funktioner”, ”Indstillinger”, ”Beskyttelse af personlige oplysninger”, ”Avanceret”, sæt hak i ”Tilsidesæt automatisk behand-ling af cookies” og marker ”Bloker”.

Hvis du ændrer indstillingerne i din browser til at afvise cookies, skal du dog være opmærksom på, at du kan blive afskåret fra at bruge en række funk-tioner, services eller sider, da mange af disse forudsætter brugen af cooki-es.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig 
 • Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller som vi har den fornødne retlige interesse i at beholde. 
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører. 

Sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares på vores servere og i vores it-systemer, der er beskyttet af antivirusprogrammer, der aktivt skanner efter vira. Derudover beskyttes dine data af firewalls. Både vores antivirusprogrammer og firewall opdateres løbende. Afhængigt af formålet med behandlingen, har vi også begrænset adgangen til dine oplysninger blandt TEKNIQ Arbejdsgivernes medarbejdere, således at alene de medarbejdere, der har behov for at behandle oplysningerne, kan få adgang til dem.


Samtlige pc’ere, hvorpå der behandles personoplysninger, er beskyttet med adgangskode, både i forbindelse med opstart og afbrydelse af skærmskåner.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dkSenest opdateret 23-12-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.