AB92 Ubetalt forfalden gæld til det offentlige - Tro- og loveerklæring