Bilag 2: Lovpligtigt årligt eftersyn af jordvarmeslange