Akkordseddel for arbejde som udføres efter Eloverenskomstens §12.1