Akkordaftaleseddel for arbejde, som udføres efter ”Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde”