Tro- og loveerklæring - afholdelse af feriefridage