Debat: Skattejagten er gået ind på de familieejede virksomheder

Debatindlæg bragt på vegne af Mads Graves, direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, i Licitationen d. 27. august 2019.

Danmark er et land, der bygger på små og mellemstore virksomheder. Virksomheder, der ofte er familieejede og går i arv fra generation til generation. Derfor skulle man også tro, at landets regering ville være interesseret i at skabe de bedst mulige forhold for videreførelsen af netop denne type virksomheder.  

Men sådan ser det desværre ikke ud til at være. I hvert fald ikke hvis man kigger nærmere på regeringens oplæg ”Danmark er for lille til store forskelle”. Tværtimod lægger regeringen op til, at man vil begynde at brandbeskatte familieejede virksomheder, som ønsker at overdrage virksomheden til næste generation.

Det er en strategi, der både bogstaveligt talt og i overført betydning kan koste den enkelte virksomhed dyrt, når det er tid til at række tøjlerne videre til næste generation. For det siger sig selv, at det kan få store konsekvenser, når regeringen vil tredoble gave- og arveafgiften på generationsskifte af familieejede virksomheder – fra de nuværende 6 (planlagt til 5 i 2020) til 15 procent.

I forvejen er det en større opgave, når familieejede virksomheder skal gennemgå et generationsskifte. Alle de praktiske og regelmæssige udfordringer, der følger med, kan tage vejret fra de fleste. Derfor arbejder vi som brancheorganisation da også dagligt med at vejlede og hjælpe virksomhederne videre i processen – og på at opfordre til, at ejerne i det hele taget forholder sig grundigt til hele generationsskifteproblematikken og sørger for at starte i god tid, inden overdragelsen af virksomheden skal være gennemført.

Set i den kontekst hjælper regeringens forslag ikke ligefrem med til at lette byrderne på de familieejede virksomheder. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som til at kalde lovforslaget for et frontalangreb på den danske virksomhedsmodel, hvor ni ud af ti virksomheder er små- og mellemstore familieejede virksomheder. Det er virksomheder, som er kendetegnet ved nærhed, personligt lederskab og engagement, samt stor fleksibilitet og omstillingsevne. Værdier, som nu smadres af regeringens skatteplaner.

En typisk dansk familieejet industrivirksomhed kan komme til at betale et større millionbeløb i ekstraskat, når virksomheden skal overdrages til næste generation. Og det vil være de færreste virksomheder, som er i stand til at vækste i en grad, der enten kan øget aktieudbyttet eller skaffe likviditet nok til at betale så stor en ekstraregning.

Virksomheden drænes dermed for den kapital, som skulle være fundamentet under dens videre udvikling – både teknologisk og forretningsmæssigt.

Sker det, må virksomheden finde nye veje og eventuelt sælge ud eller optage dyre lån, som kan blive et tyngende åg, der i sidste ende kan føre til, at forretningen lukker – med tab af lokale arbejdspladser til følge.  

Hvorfor er det lige, at man fra regeringens side har så travlt med at sætte (skatte)jagten ind på landets familieejede virksomheder?

Det kan vel ikke være meningen, at de familier, som møjsommeligt og gennem generationer har opbygget den enkelte virksomhed, skal tvinges til at frasige sig ejerskabet af deres livsværk og fx overdrage virksomheden til en fond?

Det er udtryk for en grundlæggende usympatisk tankegang, som harmonerer meget dårligt med regeringens floromvundne udmeldinger om fremtidens velfærdssamfund. Danmarks økonomi og vækst bygger i høj grad på mængden af små og mellemstore virksomheder, som har brug for optimale vækstbetingelser og ikke for en tyngende skattebyrde.

Derfor kære regering:

Fjern usikkerheden, og drop forslaget om brandbeskatning på generationsskifte hurtigst muligt. Samtidig kan I så passende fjerne skatten på arv, som Norge og Sverige allerede for længst har gjort det.

På den måde bliver det økonomisk muligt at overdrage ejerskab og ledelse af de familieejede virksomheder til næste generation. Samtidig bevarer og styrker vi både den fornyelse og dynamik i ejer-/lederskabet, som er så vigtig for at udvikle og ruste virksomheden til fremtiden.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.