troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7214 2017

tbd@tekniq.dk

Grønne ambitioner drukner i coronaramt finanslov

TEKNIQ Arbejdsgiverne anerkender, at den øjeblikkelige coronakrise sætter sit præg på dagens finanslovsforslag. Men hvis regeringens målsætning om 70 procents CO2-reduktion skal lykkes, kræver det konkrete investeringer i den grønne omstilling.

Det er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne fornuftigt, at regeringen med dagens finanslovsforslag forsøger at ruste dansk økonomi til efterveerne af den øjeblikkelige coronakrise – blandt andet med oprettelsen af en ”krigskasse” på 9,2 mia. kroner. Men samtidig ærgrer brancheorganisationen sig over, at konkrete initiativer til grøn omstilling fylder så lidt, som det er tilfældet.

”Investeringer i grøn omstilling har potentiale til at spille en nøglerolle under genrejsningen af Danmarks økonomi. Derfor er det også trist, at regeringens finanslovsforslag stort set er støvsuget for nye konkrete initiativer på netop dette område,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Udover hvad der allerede tidligere er indgået politiske aftaler om, så indeholder forslaget et oplæg til, at folketingets partier kan forhandle om 750 millioner kroner, som skal målrettes grøn forskning.

”Det er selvfølgelig positivt, at man på denne måde signalerer, at man ikke helt har glemt det grønne fokus i finansloven. Men vi kan ikke blive ved med blot at tale om klimaudfordringer, der skal også konkret handling til med udgangspunkt i virksomhederne og forbrugerne. Og her savner jeg altså en klar kurs fra regeringen – eksempelvis når det gælder en yderligere styrkelse af den grønne transport og hele energirenoveringsområdet. For vi står lige nu i en situation, hvor der i høj grad også er brug for grønne investeringer – ikke kun grøn forskning,” siger Troels Blicher Danielsen.

”Når det gælder fx energirenoveringer i byggeriet bør det offentlige gå foran med en ambitiøs plan for intelligent bygningsstyring og energieffektivisering af det offentlige byggeri og den offentlige transport,” siger Troels Blicher Danielsen.

Som konkrete eksempler nævner han muligheden for at elektrificere al færgefart i Danmark og sætte mål for, at alle statens og kommunernes civile bil, busser og lastbiler skal være på el inden 2025.

”Jeg er fuldt ud bevidst om, at vi står i en helt usædvanlig situation, hvor der er behov for akutte engangsinvesteringer. Men skal vi langtidssikre både vores velfærdssamfund og miljø, er det altså vigtigt, at vi allerede i dag investerer i konkret grøn omstilling, giver virksomhederne de bedste betingelser for at skabe vækst til gavn for hele Danmark og ikke pålægger dem nye byrder i form af fx nye skatte og afgifter på erhvervslivet,” siger Troels Blicher Danielsen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.