Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Nye støtteordninger er blot et skridt på vejen

De initiativer, et samlet folketing præsenterede i dag, er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne et vigtigt signal i forsøget på at holde hånden under dansk erhvervsliv i den øjeblikkelige coronakrise. Men der er brug endnu mere konkret handling for at holde gang i virksomhedernes aktivitetsniveau, hvis det skal lykkes af afværge de værste økonomiske konsekvenser af virusudbruddet.

Der er mange gode elementer i den støttepakke til dansk erhvervsliv, som folketingets partier i dag kunne præsentere. Men der er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne også behov for andre initiativer, hvis ikke hjulene skal gå helt i stå ude i landets virksomheder.

”Det er positivt, at alle dele af folketinget med dagens udspil signalerer, at de er klar til at spænde et sikkerhedsnet ud under både små og store erhvervsdrivende og virksomheder. Men det beløb, eksempelvis de små virksomheder kan få i direkte støtte på maksimalt 23.000 kr. om måneden (eller det dobbelte hvis ens ægtefælle også er ansat i virksomheden), er for beskedent til at gøre en reel forskel – især hvis er tale om en virksomhed med eksempelvis 4-5 medarbejdere,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Han noterer dog også med tilfredshed, at regeringen og folketingets øvrige partier melder ud, at man er klar til at følge op med yderligere initiativer til et trecifret milliardbeløb.

”Det er unægtelig et vigtigt signal at sende. Men der er altså også et akut behov for, at man fra politisk hold forsøger at holde gang i aktiviteten i virksomhederne i fx bygge- og anlægsbranchen, så disse virksomheder på trods af støtteordningerne ikke tvinges til at lukke helt ned i en kortere eller længere periode. Det er selvfølgelig udmærket at hjælpe virksomheder, der allerede nu er hårdt ramt. Men der er også virksomheder, som er på vej til at blive det, og det er nu, der skal sættes ind, for at hjælpe dem,” siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

”Derfor udfordrer vi til, at man både frigiver midler i Landsbyggefonden for at indlede renoveringen af de almene boliger og samtidig sætter gang i de service- og vedligeholdelsesopgaver, der allerede er planlagt i de offentlige bygninger – både statslige og kommunale – som alligevel står tomme nu. Opgaver, som endnu ikke er sat i gang,” siger Niels Jørgen Hansen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.