Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

DEBAT: Glem ikke erhvervsskolerne i genoplukningen

Debatindlæg bragt i Berlingske fredag den 5. februar på vegne af underdirektør Tina Voldby.

I takt med at smittetallene i øjeblikket heldigvis går i den rigtige retning, er der kommet gang i de politiske spekulationer om, hvilke dele af Danmark, der skal lukkes først op. Når talen falder på elever og studerende, er der også mange meninger og holdninger om, hvem der bør prioriteres højest.

Efter vores opfattelse giver det god mening at lade de mindste årgange i folkeskolen vende tilbage til deres klasser og fysisk undervisning. Både så man sikrer at de små ikke mister for meget af den undervisning, der skal være fundamentet for deres fremtidige indlæring, og man desuden sikrer, at andre dele af samfundet kan lukke op, og forældre igen kan prioritere deres arbejde fremfor hjemmeskoling. Det giver god mening både sundheds- og samfundsmæssigt.

Men hvad så derefter?

Ja, så råbes der om gymnasier og folkeskolens ældste klasser – men stort set ingen har øje for erhvervsuddannelserne.  Det burde være logisk at en delvis genoplukning af erhvervsskolerne skal prioriteres højt.

Tusindvis af unge på erhvervsskolerne må i øjeblikket forsøge at finde fagligheden digitalt hjemmefra. Det kan gå i en kortere periode, men i længden kan man ikke sikre en bare nogenlunde rimelig kvalitet i undervisningen, når praktisk læring erstattes af teori.

En erhvervsuddannelse er karakteriseret ved, at noget skal læres teoretisk, men det er ikke nok. Lærlinge skal ikke kun læse om dimensionering og installation af varmepumper – nej, de skal i praksis kunne installere varmepumpen, indregulere den og rådgive kunden om valg af varmepumpe, service, vedligehold m.v.

Ingen af os ønsker vel at der kommer en vvs’er eller elektriker, der kun har læst om varmepumper ud til os som kunder for at installere en varmepumpe.

Så jo længere nedlukningen varer, desto mere udfordret bliver erhvervsskolerne og lærlingene. Erhvervsskolerne har indtil nu været dygtige til at tilrettelægge undervisningen, så man på et skoleforløb har undervist først i det teoretiske og måske har kunnet udlevere lidt materiale til praktiske øvelser derhjemme. Men nu går den ikke længere.

Der er brug for klare udmeldinger til skolerne, lærlingene og virksomhederne og i sidste konsekvens må skoleopholdene afbrydes, indtil der åbnes op igen for fysisk undervisning.

Det er helt afgørende, at vi den kommende tid har fokus på at sikre, at lærlingene ikke mister modet og falder fra deres uddannelse eller mister deres uddannelsesaftaler. For vi har brug for flere dygtige faglærte, hvis vi fremover skal sikre vækst og beskæftigelse.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.