troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Kronik: Vi skal have genstartet partnerskabet om viden og vækst

Kronik bragt i Børsen mandag den 28. juni på vegne af administrerende direktør, Troels Blicher Danielsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne, og administrerende direktør, Kent Damsgaard, Forsikring & Pension.

Der bruges milliarder af kroner i Danmark og EU på at få økonomien genstartet efter Corona-pandemiens hærgen. Og heldigvis er der bred enighed om at målrette genstarten til samtidig at gøre virksomhederne både grønnere og mere digitale.

Når regeringen skal til at bruge pengene, er det dog vigtigt, at genstarten ikke kun kommer til at handle om indkøb af digitale eller højteknologiske løsninger, men at vi også investerer i at skabe nye løsninger, fremtidige eksportsucceser og arbejdspladser her i Danmark. Det store potentiale for kloden og for Danmark ligger trods alt ikke i, hvad danske virksomheder kan reducere deres CO2 udledning med, men hvad de danske løsninger kan udrette globalt.

For vi kommer aldrig i front, hvis vi ender med kun at være superforbrugere af andres teknologier. Det gælder, både når det handler om den grønne og den digitale omstilling. Selvom det kan være besnærende at importere komponenter og nye teknologier fra eksempelvis Kina eller Sydøstasien, så kan det have langsigtede, negative konsekvenser for både den fremtidige forsyningssikkerhed og ikke mindst for realiseringen af de tusindvis af potentielle grønne job her i landet. Det ser vi også i øjeblikket, hvor råvarepriserne stiger eksplosivt, og leverancer af ikke mindst halvledere sætter produktionen i stå mange steder i Europa.

Danske og europæiske virksomheder skal være konkurrencedygtige – både på kvalitet og pris. Det opnår vi ved at øge investeringer i innovation og forbedre mulighederne for, at eksempelvis universiteter og virksomheder samarbejder om konkrete løsninger. Investeringer i innovation er ikke kun et spørgsmål om pipetter eller svejserobotter men i høj grad også om mennesker og kompetencer, der er afgørende for, at de rigtige ideer fødes og føres ud i livet. Det ser vi ikke mindst i installationsbranchen og industrien, hvor der gøres en enorm indsats for løbende at styrke og opdatere medarbejdernes kompetencer, så de lever op til de seneste teknologiske landvindinger. Samtidig står vi som samfund helt åbenbart over for den risiko, at vi ikke har nok af de dygtige faglærte medarbejdere, der skal omsætte de gode ideer til konkrete løsninger. Det skal vi have løst.

Samtidig må vi sikre, at der er et solidt miljø af aftagervirksomheder, som er i stand til at forvandle idéerne til konkrete produkter, der skaber værdi for andre. Det kræver reformer af mulighederne for at investere, men det kræver også en genovervejelse af, hvordan universiteter og virksomheder bedst muligt får patenter og opfindelser i spil kommercielt. For nye teknologiske innovationer kan og skal skabe vækst og beskæftigelse bredt i erhvervslivet fra forskningsinstitutioner og store virksomheder til den lille håndværker. Samlet gør det dansk erhvervsliv til en bedre investeringscase for både nationale og internationale investorer.

Det kræver dog et langt skarpere fokus på, hvordan vi gennem tætte partnerskaber omsætter viden og offentlige og private investeringer til vækst og job. Den danske pensionsbranche har samlet set investeringer for 3.500 mia. kroner – heraf 1/3 i Danmark, hvor danske pensionsopsparinger investeres i danske virksomheder og forskellige former for offentligt-private partnerskaber. Lad os sammen sikre os, at disse investeringer både skaber afkast og arbejdspladser.

I slutningen af 2019 offentliggjorde Uddannelses og Forskningsministeriet rapporten ”Ten steps, and a leap forward: Taking Danish innovation to the next level”. Den skulle være startskuddet for et partnerskab for viden og vækst, hvor strukturen for det danske innovationssystem skulle drøftes og optimeres.

Årsagerne, til at planerne er blevet lagt til side i en coronatid, kender vi alle og har stor forståelse for.

Som organisationer, der på vegne af vores brancher allerede bidrager til og engagerer os i at forbedre den offentlige erhvervsfremme, står TEKNIQ Arbejdsgiverne og Forsikring & Pension klar med perspektiver på, hvordan man kan øge udbyttet af innovation og investeringer. Det gælder ikke mindst i forhold til at forbedre samspillet mellem innovationssystemet og de private investorer men også mulighederne for at komme bredere ud til de mange innovationsparate virksomheder.

Nu håber vi, at regeringen er klar til at etablere et partnerskab for viden og vækst, så vi – i fællesskab – kan skabe rammerne for øget velstand, udvikling og arbejdspladser i Danmark.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.