troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Efterlyser opgør med statsstøttet kinesisk stål

TEKNIQ Arbejdsgiverne advarede i dag Europaudvalget om, at det kan få mærkbare konsekvenser for både danske producenter og miljøet, hvis ikke regering og folketing er klar til at handle for at bremse strømmen af statsstøttede stålelementer til vindmølleindustrien.

Danske underleverandører til vindmølleindustrien er i øjeblikket under pres – både på grund af de stigende råvarepriser og ikke mindst fordi en stadig strøm af billige, statsstøttede stålelementer fra Kina er med til at trykke priserne.

Europa-Kommissionen indførte i 2016 en antidumping- og antisubsidie-told på uforarbejdet stål importeret fra Kina. Tolden blev indført, da Europa-Kommissionen konstaterede, at kinesiske eksporterende producenter dumper priserne på deres varer til det europæiske marked og modtager ulovlige subsidier til skade for deres europæiske konkurrenter. Denne told blev i midten af 2021 forlænget til nu at gælde frem til 2024.

”Det indikerer jo med al tydelighed, at den kinesiske statsstøtte ikke er aftaget,” konstaterer Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der som Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Han fik i dag mulighed for at præsentere problemstillingen for Europaudvalget

Udfordringen er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne, at tolden kun lægges på uforarbejdet stål og ikke på færdige stålkomponenter, der produceres af den kunstigt billige stål. Det har utilsigtet bevirket, at importen af færdigproducerede vindmølletårne fra Kina er steget markant de seneste år på de europæiske producenters bekostning.

”Vi har flere konkrete eksempler på danske producenter, som kan aflæse konsekvenserne af denne situation direkte på deres bundlinje. Derfor nytter det heller ikke noget, at regeringen og EU bare sidder med hænderne i skødet. Der skal handles,” sagde Troels Blicher Danielsen. 

Helt konkret foreslår TEKNIQ Arbejdsgiverne derfor:

  • At regeringen for mandat til i EU at stemme for told på færdige stålelementer fra Kina. En told, der som minimum skal svare til subsidieringen af forarbejdet stål.
  • At offentlige indkøb skal understøtte den grønne omstilling og stiller krav til en minimering af CO2-belastningen.
  • At det gøres muligt at monitorere importen af vindmølletårne til Europa.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.