Gør det nu sikkert - el-arbejde

lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Fysisk arbejdsmiljø

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Virksomheden skal udarbejde en APV, der tager stilling til de arbejdsopgaver, der udføres og de evt. arbejdsmiljøproblemer, der er forbundet hermed, og så skal virksomheden tage initiativer til at løse eller reducere disse, så medarbejderne ikke belastes unødigt eller for meget i deres arbejde.

Arbejdsgiver skal sørge for, at medarbejderne instrueres i sikker udførelse af arbejdsopgaverne og skal føre tilsyn med det. Læs mere om instruktion og tilsyn.

Se også Arbejdstilsynets oversigt over de vigtigste regler for: 

Installationer i eksplosionsfarlig
Kemiske stoffer og materialer

I alle virksomheder arbejdes der med kemiske stoffer og produkter. Der er krav til, hvordan disse risikovurderes, håndteres og hvordan medarbejderne skal instrueres og oplæres i sikker brug.

Læs mere
Ergonomi og tunge løft
Ergonomi og muskel-skelet-besvær

Det er arbejdsgivers pligt at indrette arbejdet, så medarbejderne ikke bliver for belastede under arbejdet.

Læs mere
Vinterforanstaltninger
Vinterforanstaltninger

Arbejdsmiljøloven og Vinterbekendtgørelsen fastlægger regler vedrørende vinterforanstaltninger.

Læs mere
Sikkerhed for bygningsarbejdere
Arbejde i højde

Arbejdsgiver har pligt til at instruere medarbejderne i brug af stiger og stilladser og har ligeledes pligt til at føre tilsyn med at disse bruges korrekt.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.