lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, som skal give medlemmerne mulighed for at deltage i planlægning og opgaveløsning på arbejdsmiljøområdet.

Både arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen har pligt til at tage arbejdsmiljøuddannelsen. Arbejdsgivere er ikke omfattet af kravet om uddannelse. 

Uddannelse

Varighed
Hvornår
Obligatorisk
Arbejdsmiljø-
uddannelse
 
3 dage Skal være gennemført inden der er gået tre måneder fra udpegning eller valg Ja
Supplerende uddannelse

2 dage Kun i det første år af den pågældende valgperiode og skal være gennemført inden for de første 12 måneder af valgperioden Nej, men skal tilbydes
Supplerende uddannelse

1½ dage Hvert år i valgperioden Nej, men skal tilbydes

Virksomheden skal betale kursusudgifter samt løn mv.

Der er ikke pligt til at tage imod tilbuddet om supplerende uddannelse.

Arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at der er tilbudt supplerende uddannelse, det kan være i form af et mødereferat eller mailkorrespondance.

For virksomheder med arbejdsmiljøudvalg skal arbejdsgiver, med rådgivning fra AMO, udarbejde en kompetenceudviklingsplan for AMO.


Senest opdateret 11-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.