Carsten Essler Helmer

Konsulent

ceh@tekniq.dk

7742 4296

Certificering køleanlæg og varmepumper

Certificeringkoelogvarmepumper

Alt arbejde på køleanlæg og varmepumper er omfattet af krav til den udførende virksomhed og den udførende montør. Nedenfor kan du få overblik over kravene til at kunne udføre arbejde på en køle- eller varmepumpeinstallation.

Flere myndigheder regulerer køle- og varmepumpeområdet:

  • Anlæggets opbygning og den udførendes kvalifikation er reguleret af Arbejdstilsynet
  • Kølemiddel og den udførendes kvalifikation i håndtering af disse er reguleret af Miljøstyrelsen
  • Anlæggets energiforhold er reguleret af Energistyrelsen

Afgrænsning

Anlægget
Et køle- eller varmepumpeanlæg er definitionsmæssigt et trykbærende anlæg. Det er derfor omfattet af det europæiske trykudstyrsdirektiv, der i Danmark er implementeret via Lov om arbejdsmiljø (lov 1072 af den 7. september 2010). De mere præcise regler for arbejde på trykbærende installationer er samlet i ”Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr”.

Anlægstyper deles efter denne af mængden (vægten) af kølemiddel, og er vægten større end 2,5 kg, kræves en certificering efter ISO 9001. Anlæggene er opdelt på en skala fra A til D, hvor D er den mest omfattende. Virksomhedens indplacering på skalaen afhænger af de ansattes certifikater.

Arbejde på køle- eller varmepumpeanlæg under 2,5 kg fyldning kræver ikke, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem. Dog kræves der for anlæg over 1 kg fyldning et årligt eftersyn, som kun må udføres af personer, som ”har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype.”

Kølemidlet
Et køle- eller varmepumpeanlæg skal indeholde et medie, der kan sikre processen i anlægget.

Hovedparten af anlæg i Danmark indeholder et kølemiddel, der er omfattet af regler i en EU-forordning, der beskriver krav til håndtering, herunder krav til den udførende montør. Reglerne er beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Branchen har i Danmark oprettet et KMO-sekretariat, der sikrer registrering af anvendte kølemidler, herunder eventuel genanvendelse. I praksis skal en virksomhed derfor have et KMO-nummer for at kunne indkøbe kølemiddel. Betingelserne for at kunne opnå et KMO-nummer fremgår af ordningens hjemmeside.

Den udførende person
For at arbejde på et køle- eller varmepumpeanlæg skal den udførende montør have en relevant uddannelse, så kravet i Bek. 100 er opfyldt. Håndtering af kølemiddel kræver ligeledes en særlig uddannelse, såfremt montøren ikke har et af følgende certifikater:

  • Anlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg kølemiddel af gruppe 2 (grundcertifikat)
  • Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel af gruppe 2 (mellemcertifikat)
  • Anlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel (udvidet grundcertifikat)
  • Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel (udvidet certifikat)
  • Anlægget på den virksomhed, hvor montøren er ansat. Anlægget er i øvrigt enten type A, B, C eller D (specielt certifikat)
Certifikat udstedes til personer, som har eksamensbevis fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af Arbejdstilsynet til uddannelse af montører til det pågældende certifikat.

Har en montør ikke erhvervet et af ovennævnte certifikater, kan opnås certifikat efter kølemiddelforordningen, der administreres af KMO - Kølebranchens MiljøOrdning.Senest opdateret 01-05-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.