carsten-essler-helmer-tekniq-arbejdsgiverne

Carsten Essler Helmer

Konsulent

ceh@tekniq.dk
6317 3360
5196 0689

Kompetencegivende gasuddannelser

Kompentencegivende gasuddannelser

Gasreglerne stiller krav om en række kompetencegivende uddannelser for personer, der arbejder på gasforbrugende anlæg.

Du kan se et register over autoriserede vvs-installatører hos Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om de forskellige kompetencegivende uddannelser på gassikkerhedsregler.dk.

Hvem må udføre hvad?

Udførelse af gasinstallationer til   Bygas, naturgas og F-gas    (campingvogne)
 
  Autoriserede vvs-installatører  eller delautoriserede virksomheder.
 
         
Opstart og indregulering af
  Gasforbrugende apparater i klasse 3, 4 , 5, 6, 10 og 11
  Personer med A-certifikat, ansat hos autoriserede vvs-installatører eller hos delautoriserede virksomheder.
         
    Gasforbrugende apparater over 135 kW i klasse 5 og 7

  Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til gasinstallationsbekendtgørelsen, ansat i virksomheder med virksomhedsgodkendelse.
         
Service, drift og vedligeholdelse af    Gasforbrugende apparater under 135 kW i klasse 3, 4, 5, 6, 10 og 11
  Personer med A-certifikat, ansat hos autoriserede vvs-installatører eller hos delautoriserede virksomheder.
         
    Gasforbrugende apparater over 135 kW i klasse 5 og 7
  Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til installationsbekendtgørelsen, ansat i virksomheder med virksomhedsgodkendelse.

Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til installationsbekentgørelsen, ansat som driftspersonale i virksomheden. 

Personer med kompetencegivende udvidede tekniske uddannelser for faguddannede kedelpassere, ansat som driftspersonale i virksomheden.
         
    Gasmotoranlæg i klasse 7
  Personer med kompetencegivende gasteknisk efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg ansat som driftspersonale i virksomheden.

Gasforbrugende anlæg over 135 kW


Senest opdateret 01-05-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.