vvs-konsulent-maria-rizzo

Maria Christina Rizzo

Chefkonsulent

mri@tekniq.dk 

7742 4233

Kompetencegivende gasuddannelser

Kompentencegivende gasuddannelser

Gasreglerne stiller krav om en række kompetencegivende uddannelser for personer, der arbejder på gasforbrugende anlæg.

Du kan se et register over autoriserede vvs-installatører hos Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om de forskellige kompetencegivende uddannelser på gassikkerhedsregler.dk.

Hvem må udføre hvad?

Udførelse af gasinstallationer til   Bygas, naturgas og F-gas    (campingvogne)
 
  Autoriserede vvs-installatører  eller delautoriserede virksomheder.
 
         
Opstart og indregulering af
  Gasforbrugende apparater i klasse 3, 4 , 5, 6, 10 og 11
  Personer med A-certifikat, ansat hos autoriserede vvs-installatører eller hos delautoriserede virksomheder.
         
    Gasforbrugende apparater over 135 kW i klasse 5 og 7

  Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til gasinstallationsbekendtgørelsen, ansat i virksomheder med virksomhedsgodkendelse.
         
Service, drift og vedligeholdelse af    Gasforbrugende apparater under 135 kW i klasse 3, 4, 5, 6, 10 og 11
  Personer med A-certifikat, ansat hos autoriserede vvs-installatører eller hos delautoriserede virksomheder.
         
    Gasforbrugende apparater over 135 kW i klasse 5 og 7
  Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til installationsbekendtgørelsen, ansat i virksomheder med virksomhedsgodkendelse.

Personer med kompetencegivende uddannelse i henhold til installationsbekentgørelsen, ansat som driftspersonale i virksomheden. 

Personer med kompetencegivende udvidede tekniske uddannelser for faguddannede kedelpassere, ansat som driftspersonale i virksomheden.
         
    Gasmotoranlæg i klasse 7
  Personer med kompetencegivende gasteknisk efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg ansat som driftspersonale i virksomheden.

Gasforbrugende anlæg over 135 kW


Senest opdateret 06-05-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.