Arbejde under spænding (L-AUS)

Laus

Når man udførte arbejde på eltavler og elinstallationer under spænding efter de tidligere bestemmelser, så kaldte man det AUS-arbejde, når det var på højspændingsdelen, og L-AUS-arbejde når det var på lavspændingsdelen. Når man skal udføre arbejde på eltavler og elinstallationer under spænding efter nuværende regler, så skal man følge gældende udgave af standarden DS/EN 50110-1 -Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg.

Fordi L-AUS-arbejde som begreb og talemåde er dybt forankret indenfor el-faget, så vil begrebet L-AUS-arbejde fortsætte, selvom bogstavkombinationen L-AUS ikke er at finde i standarden DS/EN 50110-1. 

Lovgivning

I installationsbekendtgørelsen (BEK nr 1082) står der følgende i kapitel 7, Drift og vedligehold.

Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation:
  • § 76. Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal den elektriske risiko vurderes, således at aktiviteten kan gennemføres sikkert.
    Stk. 2. Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal udføres i overensstemmelse med EN 50110-1, Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg, bortset fra uddannelseskrav for personer, der udfører arbejde under spænding.
  • § 77. Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal være tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.
  • § 78. Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal være fyldt 18 år.
    Stk. 2. Måling og fejlsøgning på en elektrisk installation under spænding kan udføres af personer, der er under uddannelse, hvis de er fyldt 16 år og er instrueret og under opsyn af en sagkyndig person.
  • § 79. Personer, som udfører arbejde på elektriske installationer under spænding, skal periodisk og i nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i forhold til dette arbejde.

Som fremhævet i § 76 stk. 2, så skal DS/EN 50110-1 følges.

Grundprincippet i DS/EN 50110-1 er, at inden der udføres en arbejdsopgave på en elektrisk installation eller et elektrisk anlæg, så skal der foretages en vurdering af de elektriske risici. Denne risikovurdering skal fastlægge, hvordan arbejdsopgaven skal udføres, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler der skal træffes for at garantere sikkerhed.

Vurderingen skal omhandle personalets kvalifikationer, arbejdets tilrettelæggelse, kommunikation, arbejdsstedets indretning, værktøj, udstyr, værnemidler, skilte m.m.

Udover grundprincippet i DS/EN 50110-1 så indeholder standarden driftsprocedurer for betjening samt arbejdsprocedurer for spændingsløst arbejde, arbejde under spænding og arbejde i nærheden af spændingsførende dele. Standarden har også et afsnit med procedurer for vedligeholdelse.

Vær opmærksom på, at DS/EN 50110-1 ikke er en del af standardsamlingen HD 60364, der udgives som håndbog nr. 183 hos Dansk Standard.


Senest opdateret 14-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.