Arbejde under spænding (L-AUS)

Laus

L-AUS på forsyningsanlæg er omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5: Drift af elforsyningsanlæg, kapitel 6.

Personer, der udfører L-AUS på forsyningsanlæg, skal være oplært efter en skriftlig plan, der indeholder en teoretisk såvel som en praktisk del.

L-AUS på installationer og tavler er omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6: Elektriske installationer, kapitel 63.

Personer, der udfører L-AUS på installationer og tavler, skal være sagkyndige og have kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres. Disse personer skal geninstrueres i L-AUS-bestemmelserne mindst én gang årligt.

Arbejde på eller nær ved installationer under spænding må kun udføres af personer, der er fyldt 18 år.

Hjælpemiddel

L-AUS-lommebogen er lavet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund og udgivet som en vejledning under Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. L-AUS lommebogen kan bestilles i Servicebutikken.


Senest opdateret 01-05-2020

egon hansen

Egon Hansen

Konsulent

eha@tekniq.dk

6317 3365

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.