Køleinstallation

Køleinstallation

Køling defineres som en samlet installation til opretholdelse af foruddefineret temperatur.

Området omfatter lokale kølende enheder, rørlagte anlæg i bygninger samt køleflader i ventilationsanlæg.

Arbejde på køleinstallationer er omfattet af bekendtgørelse 100/2007, hvorefter arbejde på køle- og varmepumpeanlæg over 2,5 kg kræver en certificering efter ISO 9001-standarden.

Arbejde på kølemidler er underlagt regler fra Miljøstyrelsen.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglementet kapitel 19
AT’s bekendtgørelse nr. 100/2007
DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger

Vejledning øvrige
SBI 227 Korrosion i VVS-installationer


Senest opdateret 09-01-2019

se også

Arbejdstilsynet

   Ikon pil
Miljøstyrelsen

   Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.