TEKNIQ VVS-app - dimensioneringsværktøj og vejledninger i lommeformat

vvs-app-tekniq

TEKNIQ VVS er navnet på TEKNIQ Arbejdsgivernes nye vvs-app, som bl.a. indeholder et dimensioneringsværktøj for dimensionering af vandinstallationer.

TEKNIQ VVS-appen er et værktøj til vvs-installatørerne, som indeholder både et dimensioneringsværktøj for dimensionering af vandinstallationer samt en informationsdel med video-vejledninger og kortfattede skriftlige vejledninger primært om praktiske teknisk faglige emner. 

Dimensionering af vandinstallationer

Med dimensioneringsværktøjet kan du dimensionere dine rørstrækninger ud fra det garanterede vandtryk, som forsyningsselskabet har ved anboring. 

Uafhængigt af hvor mange forskellige rørstrækninger og tapsteder, du har, og hvordan din løftehøjde er, vil du kunne dimensionere din vandinstallation, så du kan bestemme en indvendig rørdiameter. Appen kontrollerer, at strømningshastigheden i dine rør ligger inden for det anbefalede spænd og giver en advarsel, hvis tryktabet er for stort.

Når dimensioneringen er gennemført vises resultatet på skærmen og giver dig mulighed for at gemme, udskrive og dele som PDF'rapport.

Dimensioneringsværktøjet i TEKNIQ VVS-appen efterlever kravene i kapitel 21 i Bygningsreglementet (BR18) samt DS 439, Norm for vandinstallationer. 

Læs mere om at dimensionere med appen herunder
(klik for at folde ud).

Start en ny dimensionering

  • Du starter værktøjet med at trykke på ”regnemaskine-ikonet” i appens bundmenu, og herefter vælger du, om du vil arbejde videre med en tidligere dimensionering, som appen har gemt, eller om du vil starte en ny ved at trykke på plusset i øverste højre hjørne.
  • Når du starter en ny dimensionering, folder kortet med generelle oplysninger ud, og du kan indtaste adresse, forsyningsselskab og vandtryk, hvis dette ikke er 2,5 bar, som er den værdi, appen starter på. Det forudsatte vandtryk er det mindste garanterede vandtryk, som forsyningsselskabet opgiver ved installationens anboring.
  • Herefter vælger du tapstedet i farligste punkt som fx kan være en bruser. Du opgiver tryktabet over armaturet og skal være opmærksom på hvor stort dette er i forhold til det forudsatte vandtryktryk i anboringen.
  • Herefter vælger du løftehøjden fra anboringen til farligste punkt, fx brusehovedets placering, og længden af det rør, der forsyner farligste punkt. Så vælger du rørmatriale (AluPEX, PEX eller Rustfrit stål), og hvilket fabrikat du benytter. Grunden til dette er, at den indvendige diameter og ruhed af rørene, som påvirker dimensioneringen, afhænger af både materiale og fabrikat.
  • Hvis vandtrykket er tilstrækkeligt, vil appen beregne både rørdimensionen og kontrollere, at vandets strømningshastighed ligger inden for de anbefalede x til x m/s. Hvis tryktabet er for stort, giver appen dig en advarsel, og du skal ændre på enten det forudsatte vandtryk, tryktabet i amarturet eller rør-dimensionen. Du evt. læse vejledningen ”Garanteret vandtryk vs. tryktab i Rainfall bruser”, som findes i appen, og som netop beskriver denne udfordring, og hvordan du kan løse den.
  • Anboring hovedledning angiver det tryktab, der er fra forsyningspunktet frem til og med måleren. De 35 kPa, der som udgangspunkt er angivet her, er et erfaringstal, som i langt de fleste tilfælde vil være højere end det aktuelle tryktab og dermed være på den sikre side. Du kan ændre værdien, hvis du fx ved, at du reelt har et lavere tryktab.
  • Hvis du ikke har nogen afgreninger i vandinstallationen, er du færdig med dimensioneringen nu, men hvis der er en eller flere afgreninger, skal du tilføje dem ved at trykke på ”+ Tilføj strækning” mellem kortet med Farligste punkt og Anboring hovedledning. Her kan du tilføje de tapsteder, der forsynes af strækningen, tilføje ledningslængden og rørmaterialet og få beregnet dimensionen af røret på den tilføjede strækning.
  • I bunden af skærmen kan du hele vejen følge med i, hvor stort dit resterende vandtryk er, og når du er færdig med dimensioneringen, kan du se resultatet ved at trykke på det lille ”pil op”-ikon i nederste venstre hjørne. Derved foldes resultatsiden op, og her kan du evt. skrive referencenummer og en bemærkning, som vil komme på den PDF-rapport, som du vil kunne gemme eller sende, hvis du trykker på ”Del rapport”.
  • Rapporten er en dokumentation af den dimensionering, du har udført, som du kan kan gemme på sagen og fx bruge den ifm. audit af dit KLS-system. Du vil selvfølgelig også kunne udlevere dokumentationen til kunden.
  • Appen gemmer automatisk dimensioneringen, så du altid kan finde tilbage til den igen og evt. arbejde videre eller justere på den.

Vvs-vejledninger i lommeformat

TEKNIQ VVS-appen indeholder en informationsdel med videovejledninger og kortfattede skriftlige vejledninger primært om praktiske teknisk faglige emner. Du kan selv vælge hvilke faglige områder, der interesserer dig mest, og de vejledninger, der relaterer sig dertil, vil derefter blive vist først i din app.

Der vil løbende komme nye vejledninger i appen.

Hvis du har forslag til vejledninger og indhold eller spørgsmål vedrørende vvs-appen, er du meget velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Download TEKNIQ VVS-appen

Download appen i App Store, hvis du har en iPhone, og i Google Play, hvis du har en Android smartphone. Søg efter TEKNIQ VVS og installer appen. 

For at få permanent adgang til appen indtaster du dit medlemsnummer fra TEKNIQ Arbejdsgiverne. Indtast derefter jeres firmanavn og evt. dit eget navn eller initialer.

Alle medarbejdere i din virksomhed kan få adgang til appen via jeres medlemsnummer. Der skal ikke indtastes password til den lukkede del af hjemmesiden eller andet for at få adgang til appen – blot medlemsnummeret.Senest opdateret 13-08-2021

Download
TEKNIQ VVS

tekniq-vvs-app-iphonetekniq-vvs-app-android

Introduktion til TEKNIQ VVS

Klik her for at åbne videoen i Youtube

vvs-konsulent-maria-rizzo

Maria Christina Rizzo

Chefkonsulent

mri@tekniq.dk 

7742 4233

Jesper Sandberg

Jesper Sandberg

Chefkonsulent

jsa@tekniq.dk 

7741 1584

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.