UDPEGNING AF CENSORER TIL VVS-ENERGIUDDANNELSEN

Vi mangler censorer til vvs-energiuddannelsen, så hvis det har din interesse at blive censor, må du meget gerne kontakte os.

TEKNIQ og Arbejdsgiverne er som bekendt fusioneret til den nye organisation TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation. 

Det betyder, at tidligere medlemsvirksomheder hos Arbejdsgiverne, i den nye organisation nu også får mulighed for at deltage i arbejdet på erhvervsskolerne omkring vvs-energiuddannelsen. Det betyder at de fremadrettet får mulighed for at være censor på vvs-energiuddannelsen. 

Vi mangler censorer til vvs-energiuddannelsen, så hvis det har din interesse at blive censor, må du meget gerne kontakte os.

Censorerne udpeges af TEKNIQ Arbejdsgiverne i samråd med lokalafdelingerne og lokalforeningerne efter følgende kriterier. Det kræves at man som censor


• Er ejer eller ledende medarbejder i en medlemsvirksomhed
• Er erhvervsaktiv
• Selv uddanner lærlinge
• Er aktiv på uddannelsesområdet 
• Har en god indsigt i uddannelsens faglige og tekniske indhold

Udpegning til censor sker for en 4-årig periode, og perioden følger valg af medlemmer til erhvervsskolernes bestyrelse.

Censorerne modtager et honorar på 1.500 kr. pr. dag, hvor de er ude at bedømme prøver. 

Censorer på vvs-energiuddannelsen

På vvs-energiuddannelsen er der etableret tre regionale censorkorps, der dækker specialerne installationstekniker, vvs-energispecialist og vvs-blikkenslager. På ventilationsspecialet er der en landsdækkende censorkorps. 

Før censorerne kan komme ud på skolerne og fungere som censorer, skal den ny udpegede censorer på et dagskursus afholdt af EVU (El- og vvs-branchens uddannelsessekretariat) samt deltage ved en svendeprøve som observator/føl. 

Der er planlagt censorkurser henholdsvis den 12. september 2019 i Jylland og den 24. september 2019 på Sjælland.

De regionale censorkorps for specialerne installationstekniker, vvs-energispecialist og vvs- og blikkenslagerspecialet er opdelt som følger:

Region Hovedstaden og Sjælland
 • TEC, Gladsaxe 
 • Erhvervsskolen Nordsjælland
 • Roskilde Tekniske Skole
 • EUC Sjælland, Næstved
 • CELF (samarbejde med Campus Bornholm)
Region Syddanmark
 • SDE, Odense
 • Hansenberg, Kolding
 • EUC Syd, Aabenraa
 • Rybners, Esbjerg
Region Midt og Nordjylland
 • Herningsholm Erhvervsskole, Herning
 • Mercantec, Viborg
 • Aarhus TECH
 • TECH College, Aalborg
På ventilationsspecialet er der etableret et landsdækkende censorkorps, da specialet alene udbydes på to skoler – Roskilde Tekniske Skole og TECH College, Aalborg.

Du er velkommen til at kontakte Michael Andersen, mca@tekniq.dk og Finn Kyed, fky@arbejdsgiverne.dk for yderligere oplysninger. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.