Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Lærlinges ferie ved overgang fra gammel ferielov til ny ferielov

Der er ikke specielle overgangsregler for lærlinge i forbindelse med overgangen fra gammel ferielov til den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.

Det betyder, at ferie, som er optjent i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 (det forkortede optjeningsår) til afholdelse i nuværende ferieår (det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020), som udgangspunkt skal afholdes inden udgangen af august 2020

Hvis optjent ferie ikke bliver afviklet inden udgangen af august 2020, overføres feriedagene automatisk til den nye ferieafholdelsesperiode (1. september til 31. august tillagt 4 måneder).

Ovenstående gælder kun for ferie, der er reelt optjent ved beskæftigelse i en virksomhed. 
Ferie, der ikke er optjent, overføres ikke til den nye ferieafholdelsesperiode men bortfalder pr. 31. august 2020

Eksempel 1: En lærling er ansat 1. januar 2019 eller tidligere

Lærlingen optjener i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 8 x 2,08 feriedage, altså 16,64 feriedage. Dagene er som udgangspunkt til afholdelse i det forkortede ferieår, fra 1. maj til 31. august 2020.  

Hvis lærlingen ikke holder nogle feriedage i det forkortede ferieår, overføres de optjente 16,64 feriedage til den nye ferieafholdelsesperiode.  

Hvis lærlingen eksempelvis holder 3 ugers ferie, overføres 1,64 feriedage til den nye ferieafholdelsesperiode.

Eksempel 2: En lærling bliver ansat 1. maj 2019

Lærlingen optjener i perioden 1. maj 2019 til 31. august 2019 4 x 2,08 feriedage, altså 8,32 feriedage. Dagene er som udgangspunkt til afholdelse i det forkortede ferieår, fra 1. maj til 31. august 2020. Da lærlingen er omfattet af særreglen om at kunne holde fuld ferie med løn fra første og andet ferieår efter læreforholdet er påbegyndt, vil lærlingen blive sidestillet med andre lønmodtagere således, at lærlingen i det forkortede ferieår kan afholde 16,64 feriedage med løn. Hvis lærlingen ikke holder nogen feriedage i nævnte periode, overføres de optjente 8,32 feriedage, og resten bortfalder. 

Hvis lærlingen i perioden 1. maj til 31. august 2020 f.eks. afholder 1 uge, altså 5 feriedage, overføres de resterende optjente 3,32 feriedage. Det skal i den forbindelse bemærkes, at optjent ferie bruges først og, at der i dette eksempel kun resterer 3,32 dage, som overføres. 

Hvis den samme lærling afholder 3 ugers ferie i det forkortede ferieår, er der ikke nogle feriedage, der skal overføres.

Eksempel 3: En lærling er ansat den 1. september 2019

Denne lærling optjener ikke nogle feriedage til afvikling i det forkortede ferieår (1. maj til 31. august 2020). Alt, hvad lærlingen optjener, er indefrosset efter reglerne herom. 

Da lærlingen er omfattet af særreglen om at kunne holde fuld ferie med løn fra første og andet ferieår efter læreforholdet er påbegyndt, vil lærlingen blive sidestillet med andre lønmodtagere således, at lærlingen i det forkortede ferieår kan afholde 16,64 feriedage med løn. Hvis lærlingen ikke holder nogle feriedage i nævnte periode, bortfalder disse pr. 31. august 2020, idet dagene ikke er optjente.

Ferie efter 31. august 2020

Den nye ferielov indeholder en særregel om lærlinge og deres ferie. Hovedreglen er, at lærlinge, der er ansat forud for starten af første og anden ferieafholdelsesperiode, er berettiget til 25 feriedage med løn. 

Det betyder, at selv om lærlingen ikke efter 1. september 2020 har optjent tilstrækkelig antal feriedage, kan lærlingen alligevel holde fuld ferie med løn. Den gamle ferieregel for lærlinge er i princippet videreført, dog blot med nye ”skæringsdatoer”. 

Se mere herom i de enkelte overenskomster samt Den nye Ferielovs § 42.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.