Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Varsling af ferie

Det er tid til at tænke på varsling af sommerferien og måske også øvrig ferie.

Ifølge ferieloven har medarbejdere ret til at holde tre ugers samlet ferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Hvis medarbejderen ønsker at holde ferie på et andet tidspunkt, er der mulighed for at aftale, at sommerferien holdes uden for den nævnte periode.

Varsling af ferie 

Arbejdsgiver fastsætter efter forhandling med medarbejderen, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiver skal, under hensyntagen til virksomhedens drift, så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske om, hvornår ferien skal holdes, herunder medarbejderens ønske om, at hovedferien holdes i medarbejderens barns skolesommerferie. 

Hvis det ikke er muligt at imødekomme medarbejdernes sommerferieønsker, skal ferien varsles med tre måneder. Husk at i forbindelse med ændringen af ferieloven har medarbejderen nu ret – men ikke pligt – til at holde fire ugers ferie inden for ferieåret, der slutter den 31. august.  

Sommerferien kan derfor ikke uden aftale med medarbejderen varsles til afholdelse i september måned uden medarbejderens accept.  

Øvrig ferie kan varsles med en måned. 

Til brug for ferieplanlægning kan I anvende Excel-arket Ferieplanlægning for marts til december 2021 (klik for at downloade).

Virksomhedslukning 

Der er tale om virksomhedslukning, hvis hele virksomheden lukker. Det er også muligt at lukke en veldefineret afdeling i en virksomhed i en periode. Kravene til, hvad der kan anses for at være en afdeling, er strenge. TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at I kontakter os for rådgivning, hvis I påtænker at lukke en afdeling. 

Hvis det af hensyn til driften er hensigtsmæssigt, at virksomheden lukkes i en periode, og at ferien derfor lægges på et bestemt tidspunkt for samtlige medarbejdere, er man som arbejdsgiver ikke forpligtet til at forhandle ferieplaceringen med hver enkelt medarbejder.  

Som arbejdsgiver kan man i denne situation i stedet varsle lukning af virksomheden i fx tre uger i juli. Varslingen skal altid ske med respekt for de gældende varsler dvs. tre måneder for sommerferie og en måned for øvrig ferie. Husk at I skal kunne dokumentere, at medarbejderen er blevet bekendt med varslingen af ferie. 

Hovedreglen er, at en arbejdsgiver, der vælger at virksomhedslukke, ikke skal betale løn til medarbejdere, der ikke har optjent betalt ferie med løn til lukkedagene. Det er imidlertid en pligt for ledelsen at sikre, at medarbejderen i videst muligt omfang har optjent betalt ferie til alle dage, som virksomheden holder lukket. I modsat fald skal arbejdsgiveren betale løn for de dage, hvor virksomheden holder lukket. 

Hvis I er tvivl om, hvordan I bedst planlægger ferie, eller hvorvidt I kan virksomhedslukke, så kontakt TEKNIQ Arbejdsgivernes afdeling for Overenskomster og Jura, som kan bistå med rådgivning herom.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.