ATEX - eksplosionssikring

Eksplosive atmosfære kan skyldes enten brændbare dampe, gasser og aerosoler eller brændbart støv. Metalstøv kan også skabe en eksplosiv atmosfære.

Zoneklassifikationsplan

Det er et lovkrav, at der er udarbejdet en plan/oversigt med de områder, hvor der kan opstå fare på grund af eksplosion. Planen kendes også som en zoneklassifikationsplan.

Områder hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære skal mærkes, det kan gøres med opmærkning på gulv eller med et Ex skilt på indgangsdøren til det område hvor den potentielt eksplosive atmosfære findes.  

ATEX ansvarlig person 

Det anbefales, at virksomheden udpeger en ATEX ansvarlig person, hvis ansvar blandt andet er at:

  • medvirke til at arbejde i ATEX zonerne foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligmåde
  • godkende udført arbejde
  • medvirke til valg af udstyr 
  • medvirke til sikring af arbejdsområdet
  • medvirke til udarbejdelse af instruktioner for arbejde i EX-zonen
Hvis kompetencen ikke findes i virksomheden, kan man vælge at hyre kompetencen fra opgave til opgave. 


kursus-atex-eksplosionsfarligt-omraade
ATEX – direktiverne

Læs mere
udarbejdelse-atex-apv
ATEX - standarder

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.