industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

CE-mærkning af maskiner

ce-markat-697x248

I Danmark trådte det første maskindirektiv i kraft i 1995. Siden har alle maskiner skulle CE-mærkes.

Maskiner fra før 1995 må gerne bruges og handles, men skal sikkerhedsmæssigt opdateres til maskindirektivets krav, når de handles eller flyttes til ny adresse. De må ikke CE-mærkes. 

Alle maskiner, der er omfattet af maskindirektivet, skal CE-mærkes. Maskiner må ikke bruges eller sælges uden at være CE-mærket. Det gælder også for hjemmebyggede maskiner og maskiner til eget brug og den maskine, som kun lige skal bruges en uge. 

For at kunne handle/bruge en maskine skal der:

  • udarbejdes en risikovurdering
  • laves en brugsanvisning 
  • udstedes en EF-overensstemmelseserklæring
  • tekniske dossier samles
  • og maskinen mærkes med CE-mærke og fabrikantens navn og fulde adresse, maskinens betegnelse, serie eller typebetegnelse, evt. serienummer og fremstillingsår.

risikovurdering
Risikovurdering

En af de vigtigste forudsætninger for CE-mærkning af maskinen er fabrikantens risikovurdering.

Læs mere
teknisk-dossier
Teknisk dossier

Det tekniske dossier er fabrikantens dokumentation af maskinen. Læs mere om, hvad det tekniske dossier skal indeholde.

Læs mere
maskiners-brugsanvisning
Maskiners brugsanvisninger

Med maskinen skal der altid medfølge en brugsanvisning på brugerlandets sprog. Det vil sige, hvis der sælges maskiner til Tjekkiet, så skal brugsanvisningen være på tjekkisk.

Læs mere
CE-mærkningshåndbog
CE-mærkningshåndbog

Her er TEKNIQ Arbejdsgivernes nye CE-mærkningshåndbog.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.