Puljer for digitalisering og automation

TEKNIQ Arbejdsgiverne har her samlet et overblik med puljer der kan søges for hjælp til digitalisering og automatisering.

Der kan være puljer, som har undgået vores opmærksomhed og derfor ikke optræder på oversigterne.

Få hjælp til de rigtige tilskudsordninger

Firmaet Teknologiudvikling.dk tilbyder, at man kan abonnere på deres nyhedsbrev, som er tilpasset den enkelte virksomhed. Nyhedsbrevet giver besked om, hvornår man skal søge om hjælp fra fonde og tilskudspuljer. Teknologiudvikling.dk giver også rådgivning og hjælp til ansøgningen, mod betaling. 

Digitalisering

Sekretariat

Navn

Størrelse

Link

SMV:Digital

Kom i gang med digital omstilling

Tilskuddet på 25.000 kr. er særligt for dig, der oplever udfordringer i forbindelse med at tage det næste digitale skridt. Det kan eksempelvis skyldes manglende inspiration eller basal viden i forhold til at komme i gang eller videre med en digital omstilling inden for et specifikt område eller ved hjælp af en ny teknologi.

Du forventes ikke at have et færdigt formuleret digitalt projekt, men har måske identificeret et område, hvor du har brug for hjælp til at afdække muligheder, udfordringer og behov for rådgivning for at indfri et digitaliseringspotentiale.

25.000 kr.

Se mere her

SMV:Digital

Digital omstilling

Tilskuddet på 100.000 kr. er for dig, der har en idé om, at digitalisering kan hjælpe dig med at imødegå en udfordring eller gribe en mulighed og forbedre din virksomhed, men som har brug for en privat rådgiver til at komme i gang med eller gennemføre dit digitale projekt.

100.000 kr. 

Se mere her

SMV:Digital

Digital Ledelseskultur        

Vil du gerne forbedre din virksomheds konkurrencedygtighed igennem digitalisering? Med Digital Ledelseskultur får du som leder redskaberne til at optimere din virksomhed digitalt. Deltagelse i projektet, kan blandt andet give dig indsigt i den digitale kunderejse, digital forretningsudvikling, e-handel og brugen af nye teknologier og software. Grib chancen nu, og få et kompetenceløft gennem Digital Ledelseskultur.

Kursus forløb

Se mere her

SMV:Digital

Sprint:Digitalt

Sprint:Digital er et tilbud til dig, som er beslutningstager i en SMV, og står overfor udfordringer i din forretning, der kan løses digitalt.

Gratis
(Værdi 25.000 kr.)

Se mere her

SMV:Digital

Digital sikkerhed

Er din virksomhed sårbar over for hackere? I SMV:Digital kan du søge om et tilskud på 25.000 kr. til en rådgiver, der kan hjælpe dig med at styrke din virksomheds digitale sikkerhed. Lær hvordan du enkelt laver en første vurdering af din virksomheds digitale sikkerhed, arbejder systematisk med IT-sikkerhedsforanstaltninger og forbereder et beredskab.

25.000 kr.

Se mere her

SMV:Digital

Brug data til ressourceoptimering og vedligehold

Få hjælp til indsamling og strukturering af dine data og brug den skabte viden og overblik til at optimere dit råvare-/materialeforbrug og din produktion. Der kan fx skabes overblik gennem ”Business intelligence”-modeller eller opsættes automatiske processer, der udløses på baggrund af dataindsamlinger. Derudover kan opsamlede miljø- og energidata fx bruges som dokumentation og som middel til at øge kundernes betalingsvillighed for grønnere produkter og services. Det gavner både din virksomheds bundlinje og kan give en grønnere profil. Derudover åbner sensorer i produkter forretningsmuligheder inden for vedligeholdelse af dine produkter (product-as-a-service-modeller), mens fx 3D print muliggør hurtig og omkostningseffektiv levering af reservedele.

25.000 kr.

Se mere her

SMV:Digital

Styrk din e-handel med en grøn profil

Få fx hjælp til at gøre det lettere for kunderne at vælge det rette produkt, så færre varer sendes retur. Det kan fx være via produktkonfiguration i din webshop eller visualiseringsmodeller, som kunden kan anvende til at finde det helt rigtige produkt. Derudover vil du kunne få rådgivning til optimering af lager- og logistikløsninger gennem smartere og mere grønne løsninger.

25.000 kr.

Se mere her

Innovationsfonden

Innobooster

Tilskud til innovative udviklingsprojekter, som kan øge din virksomheds konkurrenceevne.

Innobooster er et tilskud til virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst. Tilskuddet kan være med til at mindske virksomhedens risiko ved projektet.

50.000 kr. til
5 mio. kr.

Se mere her


Automation

Sekretariat

Navn

Størrelse

Link

Vækstfonden

Finansiering via lån, kaution eller garanti til brug for vækst i virksomheden

Vi kan finansiere alle former for vækst i din forretning. Du har måske behov for at udvide eller tilpasse din produktion eller lokaler, styrke salgsaktiviteter, uddanne medarbejdere, finansiere et varelager eller yde kredit til dine kunder. Vi yder altid finansiering i tæt dialog med dig, din bank og andre samarbejdspartnere, såsom din revisor. Vores mål er, at du får den bedst mulige finansieringspakke til dit behov.

Projekt afhængigt

Se mere her

Industriens fond

genstartNU.dk
er et initiativ iværksat af Industriens Fond. Målet er at sikre at danske virksomheder kommer bedst muligt gennem corona-pandemien. Initiativet skal samtidig fordre innovation i virksomhederne ved at hjælpe og rådgive virksomheder, som er parate til at bruge den svære tid til forretningsudvikling.

Indsatsen kunne inkludere:

  • Projekter, der udvikler viden og værktøjer, der kan inspirere virksomhederne til nytænkning og innovation af produkter og løsninger i kølvandet på krisen.
  • Projekter, der hjælper virksomheder og brancher med at lave recovery-strategier og nye typer af samarbejder, gerne med fokus på fremadrettede læringspunkter.
  • Projekter, der viser en vej for at få danske virksomheder genetableret på udenlandske markeder og/eller sikre fremtidig ekspansion på eksisterende og nye eksportmarkeder.
  • Projekter, der har til formål at lade virksomheder arbejde med udvikling af bæredygtighed, herunder at lade verdensmålene være en drivende strategisk innovationskraft i udviklingen af en fremtidssikret forretningsmodel.
  • Projekter, der hjælper virksomheder og brancher med at forstå deres eksponering for globale hændelser, og udvikler strategier mod de væsentligste sårbarheder.
  • Anvendelsesorienterede forskningsprojekter, med fokus på at opsamle forskningsbaseret viden om virksomhedernes håndtering af krisen såvel som transformation efter krisen.

Ansøgningsfrist:

Programmet Genstart Nu løber frem til den 30. september 2020. Ansøgninger behandles løbende.

Se mere herSenest opdateret 15-06-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.